DHC อาสา รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม

Home / Women Society / DHC อาสา รวมน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย น้ำท่วม

“ DHC “  อาสารวมน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

dhc

          บริษัท ดีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและต่อเนื่องในครั้งนี้ โดยมี คุณมยุรา  โอกาด้า จันทร์รัตน์  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ – Product Category and Corporate Activity   นำทีมอาสาสมัครพนักงานร่วมบริจาคสิ่งของ และเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย อีกทั้งยังร่วมแรงร่วมใจกับอาสาสมัคร ช่วยกันบรรจุสิ่งของใส่ถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ สภากาชาดไทย  เมื่อเร็วๆ นี้

ขออนุญาตใช้เนื้อหา