Schwopping รีไซเคิลเสื้อผ้าทำประโยชน์

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / Schwopping รีไซเคิลเสื้อผ้าทำประโยชน์

Schwopping รีไซเคิลเสื้อผ้าทำประโยชน์

โครงการบริจาคเสื้อผ้า

แคมเปญรณรงค์ของแบรนด์ Marks and Spencer ให้ชาวอังกฤษร่วมกันบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะประเภทเสื้อผ้าที่มีสถิติออกมาแล้วว่า ในประเทศอังกฤษมีการทิ้งเสื้อผ้าเป็นจำนวนมากถึง 114,000 ตัว /ชม. !!!

การนำเอาเสื้อผ้ามาตกแต่งตามตึกต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนว่าสักวันเสื้อผ้าเหล่านี้เก็บไว้ก็ไร้ประโยชน์และมันจะเป็นกองขยะขนาดมหึมา

ตึก

Schwopping คือ การเอาคำว่า Shop + Swop มาผสมกัน ซึ่งเจ้าของโครงการต้องการกระตุ้นให้เกิดการบริจาคเพื่อเป็นการรีไซเคิล และ ลดปริมาณขยะ  โดย ผู้บริจาคสามารถนำเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว มาหย่อนใส่กล่อง Schwop ที่ตั้งอยู่หน้าร้าน Marks and Spencer ได้ทั่วประเทศอังกฤษ โดยเสื้อผ้าที่จะบริจาคไม่จำเป็นต้องเป็นเสื้อผ้าของแบรนด์ Marks and Spencer เท่านั้น โครงการนี้ใจดี เปิดรับบริจาคทุกแบรนด์ ซึ่งคุณๆ ทั้งหลายจะมาบริจาคอย่างเดียวโดยไม่ซื้อหาเสื้อตัวใหม่จาก Marks and Spencer ก็ได้ เสื้อผ้าทั้งหมดจะถูกนำไปส่งต่อให้ Oxfam องกรค์ให้ความช่วยเหลือนานาชาติ ที่จะนำเสื้อผ้าเหล่านี้ไปส่งต่อให้กับผู้ยากไร้ในประเทศที่ 3 หรือ ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ในประเทศที่ขาดแคลน เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดีขึ้น

ว่าแต่ เราเองคงไม่ต้องรอให้มีใครมาตั้งโครงการ รื้อตู้วันนี้ พรุ่งนี้ก็นำไปบริจาคได้แล้ว คนยากไร้มีอยู่ทุกที่ค่ะ  แบ่งปันเสื้อผ้าสภาพดีที่กำลังล้นตู้เราอยู่บ้างเหอะ

เรียบเรียงเนื้อหาโดย Women.MThai Team

ขออนุญาตใช้เนื้อหา