ทำอย่างไรดี…ทุกวันนี้ชีวิตวุ่นวายเหลือเกิน

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / ทำอย่างไรดี…ทุกวันนี้ชีวิตวุ่นวายเหลือเกิน

 

ทำอย่างไรดี…ทุกวันนี้ชีวิตวุ่นวายเหลือเกิน

เครียด

ความวุ่นกับความว่างอยู่ในที่เดียวกันค่ะ

 

เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยวางความวุ่นวายทั้งหลายได้ เราก็ว่างแล้วล่ะค่ะ
ถ้าเราอยากอยู่อย่างคนที่มีความสงบ เราต้องฝึกที่จะพิจารณาการใช้ชีวิตของเรา…
ในขณะที่ตาได้ดู
ในขณะที่หูได้ฟัง
ในขณะที่จมูกได้ดมกลิ่น
ในขณะที่ลิ้นได้ลิ้มรส
และในขณะที่กายของเรากำลังได้รับการสัมผัสความเย็น ร้อน อ่อน แข็ง หย่อน ตึง ใจก็กระทบกับธรรมารมณ์ ถ้าหากขณะนั้นมีการกระทบทางทวารใดก็ตาม ใจมีความระลึกรู้ มั่นคง ไม่หวั่นไหว ไม่เพลินชอบ เพลินชัง การกระทบก็ไม่กระเทือน ทั้งยังเป็นปัญญาอีกด้วย
อย่างนี้ชีวิตก็จะสงบจากการกระทบ
เป็นการปิดประตูสู่ความวุ่นวาย เพราะไม่มีกิเลสใดแช่อยู่ในใจได้
เรามีสติปัญญากำกับในขณะเปิดประตูแห่งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเรียนรู้อะไรก็ตาม ถ้าเรียนรู้ด้วยความหนักแน่นและมั่นคงของใจ การเรียนรู้นั้นก็ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตของเราสงบในท่ามกลาง
เราหนีไปหาความสงบที่อื่นไม่ได้หรอกนะคะ
หนีอย่างไรก็หนีไม่พ้น
แต่เราสามารถอยู่กับความวุ่นได้อย่างสงบ เพราะถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับการกระทบนั้น การกระทบก็จะเป็นอาวุธแห่งการเรียนรู้ ที่จะทำให้เราทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติแห่งจิต
ในความวุ่นมีความว่าง
ลองฝึกพบความว่างในใจ
ทั้งวุ่นทั้งว่าง…อยู่ที่ใจค่ะ

 

 

 

ที่มาจาก

ขออนุญาตใช้เนื้อหา