ชุดชั้นในสีดำ ระวัง!!! สารเคมี…

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / ชุดชั้นในสีดำ ระวัง!!! สารเคมี…


ชุดชั้นในสีดำ
ระวัง!!! สารเคมี…ชุดชั้นใน เสื้อชั้นใน บรา     จากการศึกษาของนิตยสาร ko-Test ในประเทศเยอรมนีที่ทำการ ทดสอบชุดชั้นในสีดำ 25 ตัว พบสารก่อมะเร็ง เนื่องจาก ชุดชั้นในสีดำบางยี่ห้อมีสารเคมีสีดำในปริมาณสูงซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นตัวก่อมะเร็ง เพราะเมื่อผู้สวมใส่มีเหงื่อออกสารเคมีก็จะตกสีออกมา  ทำให้ผิวหนังไ ด้รับสารเคมีอันตราย  และมันจะกระตุ้นให้เกิดมะเร็งได้

    
นอกจากสารเคมีสีดำก็ยังพบสารอันตรายที่ชื่อว่า Diethyhexylpthalate (DEHP) ซึ่งเป็นตัวยึดทรงชุดชั้นใน สารตัวนี้ติดอันดับในรายการสารอันตรายที่ทางสหภาพยุโรประบุไว้ เพราะเป็นสารก่อมะเร็งและเป็นสารต้องห้ามสำหรับของเด็กเล่นและผลิตภัณฑ์ทารก

    
แต่สาวๆ ที่มีชุดชั้นในสีดำก็อย่าเพิ่งตกใจจนต้องโยนชุดชั้นในสีดำทิ้ง ผู้เชี่ยวชาญได้แนะนำว่า หากซื้อชุดชั้นในสีดำมาก็จะต้องซักล้างให้สะอาดเกลี้ยงเกลาก่อนใส่ทุกครั้ง


ขอบคุณที่มาบทความจาก Lisa