วิธีทางจิตวิทยา! วิธีที่จะทำให้ คนรอบตัว ชื่นชอบในตัวคุณ

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / วิธีทางจิตวิทยา! วิธีที่จะทำให้ คนรอบตัว ชื่นชอบในตัวคุณ

จากหนังสือ Thinking Fast and Slow ของนักจิตวิทยา Daniel Kahneman ได้บอกเล่าถึงเรื่องราวของ  Halo effect  โดย Halo effect ก็คือแนวโน้มของการชอบหรือไม่ชอบคนคนหนึ่ง ซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่คุณมองไม่เห็น ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติหรือประสบการณ์ที่ได้รับ

how-to-make-people-like-you-getty

โดยส่วนมาก คนมักจะประเมินค่าของคนอื่นๆ ตามที่ตัวเองได้รับในครั้งแรกที่ได้เจอ เพราะฉะนั้นการเจอกันครั้งแรก จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยนักจิตวิทยาได้ให้ตัวอย่าง ในการจัดเรียงนิสัยใจคอของผู้ชายสองคนดังต่อไปนีี้