คำนำหน้าชื่อผู้หญิง คุณหญิง ท่านผู้หญิง

มาหาคำตอบ เพราะอะไรถึงได้คำนำหน้าชื่อว่า คุณหญิง หรือ ท่านผู้หญิง

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / มาหาคำตอบ เพราะอะไรถึงได้คำนำหน้าชื่อว่า คุณหญิง หรือ ท่านผู้หญิง

สาวๆ คงเคยได้ยินคำนำหน้าชื่อว่า “คุณหญิง” หรือ “ท่านผู้หญิง” ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างใช่ไหม แล้วเคยสงสัยกันไหมว่า เพราะเหตุใด เขาจึงมีคำนำหน้าชื่อแบบนั้น เดี๋ยววันนี้ Women MThai จะมาอธิบายให้ฟังค่ะ

คำนำหน้าชื่อนี้ ใช้มาตั้งแต่สมัยไหน?

ท่านผู้หญิง มีใช้มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-4 เป็นคำนำหน้าชื่อสตรีที่เป็นภรรยาหลวงของขุนนาง ตั้งแต่ เจ้าพระยา พระ หลวง  ปัจจุบันใช้สำหรับสตรีสามัญชนที่สมรส หรือเคยสมรส ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ตั้งแต่ ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ถึงปฐมจุลจอมเกล้า มีคำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง” เช่น ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ ท่านผู้หญิงสุธาวัลย์ เสถียรไทย เป็นต้น

คุณหญิง มีใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-4 เช่นกัน ปัจจุบันเป็นคำนำหน้าใช้สำหรับสตรีที่สมรสแล้ว ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า (จ.จ.) ตติยจุลจอมเกล้า (ต.จ.) และทุติยจุลจอมเกล้า (ท.จ.) ส่วนสตรีที่ยังมิได้สมรส หากได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นใดก็ตาม ก็จะมีคำหน้านามว่า “คุณ” เช่น คุณจันทนี ธนรักษ์ คุณทวี มณีนุช เป็นต้น ยกเว้น สตรีในราชตระกูลตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไป รวมทั้ง หม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวง ยังคงใช้พระนามและคำนำหน้านามเดิม

นอกจากนี้ คำว่า “คุณหญิง” ยังใช้เป็นนามลำลองของ หม่อมราชวงศ์หญิง อีกด้วย เช่น หม่อมราชวงศ์ ศรีคำรุ้ง ยุคล มีนามลำลองว่า คุณหญิงแมงมุม เป็นต้น

เพราะฉะนั้นสาวๆ จะเห็นได้ว่า ผู้หญิงที่มีคำนำหน้าว่า “คุณหญิง” หรือ “ท่านผู้หญิง” คือคนที่สมรส หรือเคยผ่านการสมรสมาก่อนนั่นเองค่า

คลิป > ‘พล.อ.ชวลิต’ เปิดบ้านให้เข้าอวยพรปีใหม่ ยันไม่ขอเล่นการเมืองอีก