เปลี่ยน ภาพลักษณ์ (เสียๆ) กันซะทีเถอะ

เปลี่ยน ภาพลักษณ์ (เสียๆ) กันซะทีเถอะ

แทนที่จะเสียเวลาไปกับการแก้ตัวเมื่อได้ยินเพื่อนร่วมงานแสดงความคิดเห็น ต่อตัวคุณในเชิงลบ ลงมือทำอะไรสักอย่างให้เขาเห็น เพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดของพวกเขาเกี่ยวกับตัวคุณไปในทางที่ดีขึ้นดีกว่า