Orinii Kaipara ผู้ประกาศข่าวคนแรก ที่มีรอยสักชนเผ่ามารี บนใบหน้า

Orinii Kaipara ผู้ประกาศข่าวคนแรก ที่มีรอยสักชนเผ่ามารี บนใบหน้า

Oriini Kaipara ชาวเผาเมารี สร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ที่มีรอยสักบนคางและริมฝีปาก นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมารีที่ได้รับการยอมรับ