ความถี่ในการมีเซ็กซ์ เซ็กซ์ เซ็กซ์ตามอายุ

วิจัยเผย สถิติจำนวนการ มีเซ็กซ์ ที่เหมาะสมกับช่วงอายุคุณ เช็กเลย!

Home / เซ็กส์ / วิจัยเผย สถิติจำนวนการ มีเซ็กซ์ ที่เหมาะสมกับช่วงอายุคุณ เช็กเลย!

วันนี้เราลองมาดูสถิติของผู้คนในแต่ละช่วงอายุกันดีกว่า ว่าพวกเขามี เซ็กซ์ โดยเฉลี่ย บ่อยขนาดไหน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่า อายุอย่างเราๆ ควรมีเซ็กซ์บ่อยครั้งเท่าไหร่ถึงจะอยู่ในค่าเฉลี่ยได้

จากการศึกษาเรื่อง“ The American Virgin” พบว่าโดยเฉลี่ยผู้ชายจะสูญเสียความบริสุทธิ์เมื่ออายุ 16.9 ปี ในขณะที่ผู้หญิงโดยเฉลี่ยจะสูญเสียความบริสุทะเมื่ออายุ 17.4 ปี และจากข้อมูลการศึกษาจากสถาบันวิจัยทางเพศ Kinsey Institute เผยว่าคนวัยรุ่นหนุ่มสาวใน ช่วงอายุ 18-29 ปี นั้นมีอัตราการมีเซ็กซ์โดยเฉลี่ยบ่อยครั้งที่สุด นั่นคือ 112 ครั้งต่อปี หรือประมาณ 2 ครั้งต่อสัปดาห์

เซ็กซ์

รองลงมาก็จะเป็น ช่วงอายุ 30-39 ปี ที่มีอัตราการมีเซ็กซ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 86 ครั้งต่อปี หรือเท่ากับราวๆ 1.6 ครั้งต่อสัปดาห์

และใน ช่วงวัย 40-49 ปี นั้นจะมีอัตราการมีเซ็กซ์ลดลงมาเหลืออยู่ที่ 69 ครั้งต่อปี ถือว่าน้อยกว่ากลุ่มวัยรุ่น 18-29 ปีเกือบครึ่งเลยทีเดียว

อย่างไรก็ดี ผู้ที่อยู่ในวัย 40 อัปไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องของค่าสถิติไป เพราะจากการวิจัยพบว่า ช่วงวัยนี้เป็นวัยที่มีเซ็กซ์ได้ดีที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ 46 ปี

ถึงแม้จะมีจำนวนครั้งน้อยลง แต่ว่าการมีเซ็กซ์เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งนั้นก็ดีพอให้ชื่นใจเสียยิ่งกว่าการมีเซ็กซ์บ่อยๆ แบบช่วงวัยรุ่นอีกนะจะบอกให้ โดยเฉพาะเพศหญิงที่จะรู้สึกได้มากกว่าว่าเซ็กซ์ในวัยนี้นั้นดีเยี่ยม

หลายๆ งานวิจัยได้เสนอเช่นกันว่า เพศหญิงในช่วงวัย 40 ปี จะมีร่างกายและทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมกับการมีเซ็กซ์มากที่สุด

คลิป > เทคนิคออรัลเซ็กส์ ให้สะท้านถึงใจ

ที่มา thechive.com