34 นางสาวไทย 2016 ในชุดไทยประยุกต์ งามอย่างไทย ต้องแบบนี้แม่หญิงไทยแท้ๆ!

Home / Scoop คนดัง / 34 นางสาวไทย 2016 ในชุดไทยประยุกต์ งามอย่างไทย ต้องแบบนี้แม่หญิงไทยแท้ๆ!

นางสาวไทย เดอะ เรียลลิตี้ พร้อมเผยโฉมสาวงามผู้ผ่านการเข้ารอบทั้ง 34 คน กับชาเลนจ์แรกการค้นหาสาว งามอย่างไทย ที่ผู้ประกวดที่จะต้องพิสูจน์ความงามอย่างมีคุณค่าด้วยการถ่ายภาพ Profile ชุดไทยประยุกต์ ตามแบบฉบับหญิงไทย และการถ่ายภาพระยะใกล้เพื่อให้เห็นความงามจากองค์ประกอบของส่วนต่างๆบนใบหน้าของเหล่าสาวงาม ไม่ว่าจะเป็น ดวงตา, จมูก, ปาก, ใบหน้ารวม และ รูปร่าง เรียกว่าสาวๆแต่ละคนสามารถถ่ายทอดความงามอันทรงคุณค่า ตามแบบฉบับหญิงไทยในชุดไทยได้อย่างสวยงามสง่า ท่ามกลางบรรยากาศ อันสวยงาม ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย ฯ

MissThai2016-1

1.ร.ต.หญิง ปวันญา ควันเทียน (ขนุน) อายุ 23ปี
สัดส่วน 32-26-35 น้ำหนัก 52.7 ส่วนสูง 169  จังหวัด : ราชบุรี
การศึกษา : วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
อาชีพ : พยาบาล รพ.พระมงกุฏ

MissThai2016-2

2. น.ส.ปิ่นทิพย์ อรชร (ขวัญ) อายุ 21ปี
สัดส่วน 33-25-36 น้ำหนัก 54.2 ส่วนสูง 168.5 จังหวัด : นครศรีธรรมราชการ
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MissThai2016-3

3. น.ส.ภัทราภรณ์ แดงชาวนา (ข้าวฟ่าง) อายุ 22ปี
สัดส่วน 33-24-38 น้ำหนัก 50.9 ส่วนสูง 164 จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษา : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

MissThai2016-4

4. น.ส.วรลักษณ์ ใจจา (จอย) อายุ 20ปี
สัดส่วน 33-25-36 น้ำหนัก 56.7 ส่วนสูง 169 จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

MissThai2016-5

5. น.ส.กมลวรรณ ศตรัตพะยูน (พิ้งค์) อายุ 20ปี
สัดส่วน 32-26-36 น้ำหนัก 46.3 ส่วนสูง 164.5 จังหวัด : สงขลา
การศึกษา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

MissThai2016-6

6.น.ส.กัลย์กมล นพพะ (ออม) อายุ 24ปี
สัดส่วน 30-25-35 น้ำหนัก 51 ส่วนสูง 162 จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษา : คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / อาชีพ : นักแสดงอิสระ

MissThai2016-7

7.น.ส.จิรารัฐ พิศพรรณ (ศิริน) อายุ 25ปี
สัดส่วน 32-25-35 น้ำหนัก 49.7 ส่วนสูง 169.5  จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

MissThai2016-8

8.น.ส.ชนารดี อุ่นทะศรี (น้องเพลง) อายุ 20ปี
สัดส่วน 33-25-35 น้ำหนัก 51.3 ส่วนสูง 166.5  จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MissThai2016-9

9.น.ส.ณัฎฐ์วลัญญ์ พงษ์บุญ (จูน) อายุ 21ปี
สัดส่วน 35-25-36 น้ำหนัก 55.4 ส่วนสูง 166  จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

MissThai2016-10

10.น.ส.ณัฐรียา สามารถ (แบม) อายุ 21ปี
สัดส่วน 31-25-36 น้ำหนัก 50 ส่วนสูง 164  จังหวัด : กรุงเทพ
การศึกษา : คณะศิลปศึกษา วิทยาลัยนาฎศิลป

MissThai2016-11

11.น.ส.ณิชานันท์ สุทธิชยาพิพัฒน์ (ปรางค์) อายุ 22ปี
สัดส่วน 34-26-37 น้ำหนัก 59.9 ส่วนสูง 174.5  จังหวัด : นครศรีธรรมราช
การศึกษา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

MissThai2016-12

12.น.ส.ธนพร ศรีวิราช (จุ๊บจิ๊บ) อายุ 21ปี
สัดส่วน 34-24-35 น้ำหนัก 49.7 ส่วนสูง 165.5  จังหวัด : พะเยา
การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

MissThai2016-13

13.น.ส.กัญญ์วรา ภู่เกลี้ยง (เกว) อายุ 25 ปี
สัดส่วน 34-24-35 น้ำหนัก 44.1 ส่วนสูง 160  จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษา : คณะการตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MissThai2016-14

14.น.ส.ปริศญา คูหามุข (แมงปอ) อายุ 23ปี
สัดส่วน 31-25-32 น้ำหนัก 47.1 ส่วนสูง 164  จังหวัด : กรุงเทพ
การศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

MissThai2016-15

15.น.ส.ปรียาพร พิละกันทา (โบว์) อายุ 23ปี
สัดส่วน 32-23-35 น้ำหนัก 53 ส่วนสูง 166  จังหวัด : เชียงใหม่
การศึกษา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่  / อาชีพ : พยาบาล รพ.วิภาวดี

MissThai2016-16

16.น.ส.ปิยอร สิทธิบุณยพัชร์ (สมายด์) อายุ 23ปี
สัดส่วน 32-24-34 น้ำหนัก 49.7 ส่วนสูง 162  จังหวัด : กรุงเทพ
การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  / อาชีพ : Cabin crew Qatar Airway

MissThai2016-17

17.น.ส.พัฒธาวินท์ รัตนะ (บุ๊ค) อายุ 20ปี
สัดส่วน 34-26-37 น้ำหนัก 60 ส่วนสูง 168.5  จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษา : วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา

MissThai2016-18

18.น.ส.พิสุทธา นันทวรเวช (ชมพู่) อายุ 23ปี
สัดส่วน 32-25-35 น้ำหนัก 49.3 ส่วนสูง 166.5  จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

MissThai2016-19

19.น.ส.ภัทรานิษฐ์ คำกำพุด (ไหมแพร) อายุ 20ปี
สัดส่วน 32-24-34 น้ำหนัก 45.6 ส่วนสูง 161  จังหวัด : นครราชสีมา
การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

MissThai2016-20

20.น.ส.วรัญภรณ์ พัฒน์ช่วย (มีน) อายุ 23ปี
สัดส่วน 28-25-36 น้ำหนัก 50 ส่วนสูง 173  จังหวัด : พัทลุง
การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

MissThai2016-21
21.พญ.วริษา ตยางคนนท์ (ฟาฟา) อายุ 25 ปี
สัดส่วน 34-25-36 น้ำหนัก 53.4 ส่วนสูง 168  จังหวัด : อุดรธานี
การศึกษา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กำลังศึกษาต่อ : เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์หัวใจ หลอดเลือด และ ทรวงอก รพ.ศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

MissThai2016-22

22.น.ส.วาสิฏฐี ศรีเมืองทอง (ใบเฟิร์น) อายุ 25ปี
สัดส่วน 31-24-34 น้ำหนัก 44.9 ส่วนสูง 164  จังหวัด : ขอนแก่น
การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  /  อาชีพ : นิติกร ที่แพทยสภา

MissThai2016-23

23.น.ส.ศศิมา แสงสว่าง (ใบหยก) อายุ 22ปี
สัดส่วน 34-25-35 น้ำหนัก 48.5 ส่วนสูง 162  จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษา : นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

MissThai2016-24
24.น.ส.ศิรประภา ช่อดอกไม้ (ศศิ) อายุ 22ปี
สัดส่วน 33-25-36 น้ำหนัก 52.1 ส่วนสูง 166.5  จังหวัด : สงขลา
การศึกษา : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

MissThai2016-25

25.น.ส.สรัญญา สิริปรีชา (ญ.หญิง) อายุ 23ปี
สัดส่วน 33-24-35 น้ำหนัก 50 ส่วนสูง 170  จังหวัด : กรุงเทพ
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MissThai2016-26

26.น.ส.สราลี ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ฟ้า) อายุ 18ปี
สัดส่วน 33-24.5-36 น้ำหนัก 49.1 ส่วนสูง 167.5  จังหวัด : กรุงเทพ
การศึกษา : คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

MissThai2016-27

27.น.ส.สุปภาดา ภูรีพงศ์ (สายไหม) อายุ 24ปี
สัดส่วน 33-23.5-36 น้ำหนัก 45 ส่วนสูง 165.5  จังหวัด : พิษณุโลก
การศึกษา : กำลังศึกษาปริญญาเอก คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัย Liverpool John moores
อาชีพ : อาจารย์มหาวิยาลัยพิษณุโลก

MissThai2016-28
28.น.ส.หทยา วรเดชกุลวัฒน์ (เม็ดพลอย) อายุ 22ปี
สัดส่วน 34-25-35 น้ำหนัก 47.8 ส่วนสูง 166.5  จังหวัด : ชลบุรี
การศึกษา : คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา / อาชีพ : พนักงานบริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

MissThai2016-29

29.น.ส.เชฏฐินี คงคาสุริยฉาย (มุก) อายุ 18ปี
สัดส่วน 29-26-35 น้ำหนัก 48.6 ส่วนสูง 167.5  จังหวัด : เพชรบุรี
การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

MissThai2016-30
30.น.ส.ณธิดา ขลุ่ยภิรมย์รัตน์ (แตงกวา) อายุ 19ปี
สัดส่วน 31-23-34 น้ำหนัก 42.5 ส่วนสูง 165  จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น

MissThai2016-31

31.น.ส.ดวงพร ปราสาท (ปังปอน) อายุ 19ปี
สัดส่วน 31-23-34 น้ำหนัก 42.5 ส่วนสูง 165  จังหวัด : สมุทรปราการ
การศึกษา : คณะ Science มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

MissThai2016-32

32.น.ส.เบญญา สุขวัฒน์ธนิกกุล (เบญ) อายุ 23ปี
สัดส่วน 32-24-35 น้ำหนัก 45.4 ส่วนสูง 160  จังหวัด : นครสวรรค์
การศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

MissThai2016-33
33.น.ส.ภิญญดา แจ้งศรี (แตงกวา) อายุ 24ปี
สัดส่วน 32-25-35 น้ำหนัก 51.9 ส่วนสูง 166  จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

MissThai2016-34
34.น.ส.กุณฑิฏา ชาติสมบูรณ์ชัย (แพร) อายุ 23ปี
สัดส่วน 32-25-33 น้ำหนัก 45.8 ส่วนสูง 162  จังหวัด : ปทุมธานี
การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดตามเป็นกำลังให้กับผู้ประกวดทั้ง 34 คนรอชม นางสาวไทย เดอะ เรียลลิตี้ ออกอากาศครั้งแรกวันพุธที่ 6 กรกฎาคมนี้ เวลา 23.10 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7HD

รายงานโดย Women Mthai Team

facebook

ขออนุญาตใช้เนื้อหา