14ตค.-14พย.59นี้ สามารถจัดพิธีแต่งงานได้ เน้นสุภาพ และของดเว้น การแสดงรื่นเริง และดนตรี

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / 14ตค.-14พย.59นี้ สามารถจัดพิธีแต่งงานได้ เน้นสุภาพ และของดเว้น การแสดงรื่นเริง และดนตรี

สำหรับใครที่มีกำหนดการจัดงานแต่งงานในช่วงเวลานี้ หรือโดยเฉพาะหากมีกำหนดการอยู่ในช่วง 1 เดือนนี้คือ วันที่ 14 ตุลาคม 2559 – 14 พฤศจิกายน 2559 นี้ อาจกำลังหนักใจไม่น้อยว่า การจัดพิธีต่างๆ ยังสามารถทำได้หรือไม่ หรือกังวลว่าจะทำผิดตามประเพณีในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าและไว้ทุกข์เช่นนี้ เราจึงนำข้อสรุปอย่างเป็นทางการมาอธิบายให้ได้รับทราบทั่วกันค่ะ

มติ มติ ที่ประชุม คตส. วันที่ ๑๖ ตค ๕๙ รอบเช้า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ มท.

๑. ประชาชนสามารถแต่งกายร่วมถวายอาลัยโดยใช้สีไม่ฉูดฉาดและติดริบบิ้น สีขาวหรือสีดำได้

๒. การแต่งเครื่องแบบราชการสามารถติดเข็มพระราชทานต่างๆ ได้

๓. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานประเพณีและรื่นเริง

๓.๑ งานประเพณี เช่น งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ และกิจกรรมแข่งกีฬาต่างๆ ให้กระทำได้ในรูปแบบที่เหมาะสม และขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงรื่นเริง ดนตรี

๓.๒ สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านอาหาร
– สถานบริการสถานบันเทิงในอาคารปิดสามารถประกอบธุรกิจปกติได้
-ร้านอาหารปกติดำเนินการได้แต่ขอความร่วมมืองดเว้นการแสดงดนตรี และการละเล่นต่าง ๆ
– การแสดงคอนเสิร์ตทุกชนิด ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนไปก่อน

นรม. มีบัญชาเพิ่มเติมให้ทุกหน่วยงานคงรูปพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เช่นเดิม เพียงให้นำข้อความทรงพระเจริญและหรือธงตราสัญลักษณ์.ออกเท่านั้น.

ปมท.แจ้งเมื่อ ๑๖๑๒๐๐ ต.ค. ๕๙

โดยสรุปคือ หากใครที่มีกำหนดการจัดงานแต่งงานอยู่แล้ว สามารถทำได้ โดยให้ทำโดยสุภาพ งดเว้นดนตรีและการแสดงความรื่นเริง กล่าวคือ

  • หากเป็นพิธีหมั้น ให้งด : การใช้เสียงในขบวนแห่ขันหมาก
  • พิธีงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส ให้งด : เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ดนตรี การกล่าวไชโยโดยประธานในพิธี (แต่ยังคงมีประธานมากล่าวอวยพรได้) การโยนช่อดอกไม้ การแสดงทั้งหมด