ฝึก

ฝึก

ฝึก “หายใจ” ให้ “หายง่วง” ตกบ่ายทีไร เป็นต้องสมองตื้อตัน ความคิดไม่แล่น เนื่องจากความง่วงเหงาหาวนอน