10 วิธีคิด ที่ ชาตินี้มีแต่สำเร็จแน่นอน!!

Home / ผู้หญิงต้องรู้ / 10 วิธีคิด ที่ ชาตินี้มีแต่สำเร็จแน่นอน!!

หลายคนยึดติดกับความคิดแบบมโนหรือคิดเองเออเอง จนทำให้การตัดสินใจผิดพลาดเพราะไม่สอดคล้องกับความจริง บางคนมีความสามารถก็มักจะคิดแบบเอาตนเอง เป็นศูนย์กลางจักรวาล จนทำให้มองไม่เห็นคุณค่าของคนอื่น กระบวนการคิดแบบนี้ทำให้หลายคนจมปลักจนไม่ประสบความสำเร็จ 30 วิธีคิดต่อไปนี้ จะทำให้คุณเปลี่ยนมุมมองเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน…

thinking-01
1. คิดนอกกรอบ ออกจากกับดัก
การปลดล็อคความคิดนั้นให้นึกว่าเราคิดอะไร อยากทำอะไร ขอเพียงสนุกและรักที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะทำ ตั้งใจแสวงหา กล้าทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่น ก็จะทำให้เรามีความคิดแปลกๆ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาเสมอ
บางครั้งเราเชื่อว่าจะต้องออกมาเป็นแบบนั้น แบบนี้ แต่ผลออกมากลายเป็นอีกแบบ บางครั้งความจริงกับสิ่งที่คิดคิดมักจะไม่ใช่เรื่องเดียวกันเสมอไป เราสามารถหลุดจากกับดักได้ง่ายๆ เพียงแค่เราไม่ยึดติดกรอบในเรื่องที่เราไม่รู้จริงและเลือกที่จะเดินตามคนอื่นเขา

2. คิดบวก คิดลบ คิดแบบไหน
การคิดบวกเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ เพราะการคิดบวกเป็นการคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการมองโลกที่ดี แต่จงอย่าคิดบวกจนหลงลืมตน ส่วนการคิดลบนั้นหากมองอีกทางเปรียบเหมือนการช่วยเผื่อใจและเตือนตนไม่ให้ประมาทกับชีวิต
ทั้งนี้เราควรปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้สอดคล้องกับร่างกาย ไม่จำเป็นต้องคิดบวกอย่างเดียวเสมอไป หากแต่ว่าให้คิดให้เห็นความจริงที่แท้จริงเท่านั้น เราจะเข้าใจและไม่ทุกข์

3. คิดตรงจริตตัวเรา อย่าไปก๊อปปี้เขาเลย
คนเรามักจะเลือกคบคนที่มีลักษณะนิสัยหรือความคิดคล้ายกัน บางคนเลือกที่จะทำตามคนอื่นแต่กลับนำไปปรับใช้ไม่เป็น เราจะต้องรู้จักนำมาปรับใช้ให้เข้ากับตัวเอง และเลือกเอาจุดเด่นของเราออกมาให้ได้

4. คิดให้เจ๋ง เก่งนอกกรอบ
ขอเพียงสนุกและรักที่จะเรียนรู้ ชอบที่จะทำ ตั้งใจแสวงหา กล้าทำในสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่น ก็จะทำให้เรามีความคิดแปลกๆ มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ออกมาเสมอ

5. เป็นหัวหมาดีกว่าอยู่กับเสือ
อย่าวิ่งหลงไปกับกระแสสังคมเพราะอาจทำให้หลงทางได้ แต่เราควรจะเป็นผู้ตามตลอด ไม่สำคัญว่าจะเล็กหรือใหญ่ มันสำคัญตรงที่เราจะต้องเป็นใหญ่ที่ใจของเราเอง

thinking-02

6. คิดประมาทอาจตกหลุมพราง
เราจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความมั่นใจในตัวเอง แต่ควรมีในระดับที่เหมาะสม เราต้องระมัดระวังจิตใจของเราไม่ให้ตกหลุมพราง ยิ่งเราเก่งมากเท่าไร ยิ่งต้องรับฟังผู้อื่นมากขึ้นไปเท่านั้น

7. คนฉลาดไม่อวดฉลาด…
บางเรื่องแม้เรารู้ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าเราควรพูดหรือไม่ เพราะบางทีเราอาจไปเจอคนที่รู้มากกว่าเราก็ได้ คนฉลาดที่แท้จริงจะต้องเข้าใจจิตใจของคนอื่น เราต้องทำตัวใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อพัฒนาเรื่องใหม่ๆ ไม่ให้ตกข่าวสาร พร้อมรับฟังอย่างสงบนิ่งนั่นต่างหากคือคนฉลาดอย่างแท้จริง ชีวิตจะง่ายขึ้นเยอะถ้ารู้จักโง่เป็น “คนฉลาดต้องแสร้งโง่เป็น”

8. คิดมุมกลับ คิดหลายมุม…
เราต้องคิดเสมอว่าไม่มีมนุษย์คนไหนเกิดมาแล้วไม่เจอปัญหาและไม่เคยผิดพลาดมาก่อน เมื่อเกิดปัญหาอย่าท้อแท้สิ้นหวัง ปล่อยให้เป็นบทเรียนให้เราได้ปรับตัว

9. คิดแบบรู้จริงและเข้าใจ…
การไม่ยึดติดตัวเองให้เป็นศูนย์กลางจะทำให้ชีวิตเรามีความสุข เราต้องใช้ชีวิตให้ฉลาด ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ สบายๆ และรู้จักปล่อยวางจึงจะเป็นการคิดที่รู้จริงและเข้าใจ
การคิดอ่านที่มีระบบจะทำให้จิตมีสมาธิ จุดหมายของการรู้ก็เพื่อให้เห็นความจริง รู้เท่าทันอารมณ์ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ข่าวสารเกิดขึ้นมากมายจนตามไม่ทัน อย่าเผลอตกไปเป็นเหยื่อเด็ดขาด

10. คิดไกล ใจกว้าง
การมองโลกกว้างๆ ทำให้มองเห็นเรื่องต่างๆ ได้หลายมุม เราจะเข้าใจความทุกข์และปัญหาอย่างลึกซึ้ง การคิดเช่นนี้น่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขสำหรับคนฉลาด

 

เครดิตจากหนังสือ คิดแบบนี้ ชาตินี้มีแต่สำเร็จ
ติดตามอ่านเพิ่มเติมที่ www.mbookstore.com

think-01